+Zapraszam ~

+Biuro tłumaczeń specjalistycznych INOUT
+
ul. Kazimierza Promyka 5 / 27
+01-604 Warszawa

+Języki tłumaczeń ::: ANGIELSKI | NIEMIECKI | POLSKI
+
Języki tłumaczeń ::: ANG. / NIEM. > POL. oraz| POL. > ANG. / NIEM.

+Branże /wybór/ ::: Klimatyzacja + Ogrzewnictwo + Chemia analityczna
+Branże /wybór/ ::: w ochronie środowiska naturalnego

+Branże /wybór/ ::: (pozostałe branże --
proszę ewentualnie dopytać).

+Zakres ::: instrukcje do urządzeń, elektroniczne, papierowe {tekst, schematy,
+
Zakres ::: tabele, wykresy, diagramy, skład DTP, ...}; katalogi ofertowe,
+
Zakres ::: karty/prospekty informacyjne do produktów wprowadzanych na rynek.

+Specjalizacja
::: instrukcje instalacji, montażu, eksploatacji, konserwacji.

+Ceny ::: niskie przy dłuższej współpracy; |Jakość ::: wysoka.

+Zapytania ::: biuro@inout.waw.pl + dołączyć żądany plik {pdf, doc/x, png, inny},
+Zapytania
::: adres zwykły (u góry strony) + dodać żądany dokument.