Logo

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA JĘZYKOWE
TECHNICZNE + FOLDEROWE

ANGIELSKI — POLSKI — NIEMIECKI

a-z
Kontakt - zlecenia
nr: 22-839-76-78
W ofercie:
Zakres usług
Usługi:
Regulamin
O przedsiębiorstwie:
Podstawowe dane
Kontakt:
Do wyceny
Tło

Regulamin świadczenia usług w biurze tłumaczeń InOut

R1. Przedsiębiorstwo, działające pod nazwą „InOut” i legitymujące się bezpośrednim numerem identyfikacyjnym REGON 016192665 (zarejestrowane w I, 2000 r.), świadczy usługi przekładu pisemnego tekstów technicznych, techniczno-biznesowych, naukowych i interdyscyplinarnych, a także usługę przepisywania dokumentów drukowanych zgodnie z niniejszym REGULAMINEM. (W przypadkach nieokreślonych lub poniżej niedoprecyzowanych obowiązują odnośne regulacje normalizacyjne.)
ZLECENIA
R2. Zlecenie może zostać złożone w InOut przez zainteresowanego Zleceniodawcę praktycznie w każdej formie.
R3. InOut wykonuje Zlecenie zgodnie z trybem (często dostępne są 2 / 3 / 4 opcje do wyboru) zaoferowanym w wycenie bądź zgodnie z trybem samodzielnie zaproponowanym przez Zleceniodawcę. (Próbki gotowego tłumaczenia w objętości do ~300-500 znaków tekstu źródłowego są bezpłatne.)
R4. Cena wykonania Zlecenia wynika z objętości przekładanego/przepisywanego tekstu oraz wybranego bądź zażądanego przez Zleceniodawcę terminu realizacji Zlecenia. Ceny lokują się poniżej typowych na rynku; JAKOŚĆ wykonania jest bardzo WYSOKA. Ponadto zawsze obowiązują kumulacyjne upusty, istotnie obniżające cenę końcową.
R5. Rozpoczęcie prac nad Zleceniem następuje praktycznie natychmiast po zaakceptowaniu ceny przez Zleceniodawcę, chyba że już istnieje duża kolejka zleceń oczekujących.
R6. Zleceniodawca może odwołać Zlecenie w dowolnym momencie i w dowolnie wiarogodny sposób; nie ponosi przy tym żadnych obciążeń ze strony InOut.
R7. Przekazanie wykonanego Zlecenia następuje w formie zażądanej przez Zleceniodawcę; przedpłata nie jest konieczna.
PŁATNOŚĆ
R8. Zleceniodawca opłaca należność za wykonane Zlecenie /na podstawie dostarczonej faktury/ przelewem bankowym w wygodnym dla siebie terminie (np. 5-10 dni roboczych).
R9. Przedmiot wykonanego Zlecenia (tj. wynikowy przekład tekstu / transkrypcja dokumentu) pozostaje własnością InOut do chwili faktycznego uregulowania należności lub ewentualnego przedstawienia dokumentu poświadczającego złożenie zlecenia przelewu.
REKLAMACJE
R10. Reklamacje możliwe są w dowolnym terminie i dowolnej formie. Ich załatwienie stanowi priorytet dla InOut i trwa zwykle do 2-3 dni robocze, chyba że po konsultacji z Reklamującym wyniknie inaczej, z zastrzeżeniem p. R12.
OCHRONA DANYCH
R11. InOut nie ujawnia intencjonalnie osobom trzecim otrzymanych dokumentów, ani żadnych choćby pobieżnych informacji o nich. Dla uzyskania wszelkiej pewności, InOut nie podzleca zamówionych przekładów/transkrypcji osobom trzecim, w żadnej formie, w żadnym przypadku, w żadnych okolicznościach.
OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚC/ USŁUG - PRZYPADKI LOSOWE
R12. InOut zastrzega, że w razie wystąpienia zdarzeń losowych/nieprzewidywalnych -- np: rozległe awarie wyposażenia niezbędnego do prawidłowej obsługi Zleceniodawców, istotne zakłócenia w dostawie mediów lub usług od Kooperantów, natłok poczty niezamówionej, bezpośrednie zagrożenia fizyczne (siły przyrody etc.) -- może znacząco opóźnić się: a) odpowiedź na zapytanie Zleceniodawcy, b) przekazanie gotowego Zlecenia, c) przetworzenie Reklamacji. W takowych okolicznościach InOut nie może zagwarantować pełnej dostępności żadnej formy kontaktu ani sprawności serwisu internetowego inout.waw.pl. InOut dokłada jednak wszelkich starań, by do powyższych ograniczeń nie doszło.
INNE
R13. Dla zapewnienia dostatecznego poziomu swobody intelektualnej Czytelnicy stron niniejszego serwisu nie są śledzeni za pomocą datonów (tj. tzw. plików ciasteczek) ani podstępnych skryptów interpretowanych.