Logo

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA JĘZYKOWE
TECHNICZNE

ANGIELSKI — POLSKI — NIEMIECKI

a-z
Kontakt - zlecenia
nr: 22-839-76-78
W ofercie:
Zakres usług
Zasady:
Regulamin
Trochę o firmie:
Dane i wskazówki
Jak zamówić...
Wycena / biuro
Tło

Tłumaczenie tekstu

Teksty techniczne:

Rodzaje dokumentów: Instrukcje obsługi, instrukcje instalacji, instrukcje montażu, instrukcje konfigurowania, instrukcje serwisowe, arkusze danych technicznych, dokumentacje procesów technologicznych, dane techniczne, karty katalogowe produktów, prospekty / foldery, katalogi produktowe, lokalizacje oprogramowania urzłądzeń, opisy techniczne. (Ponadto: inne dokumenty zbliżone tematycznie do powyższych.)

Dziedziny w ofercie: Klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo, tworzywa termoplastyczne i technologia ich wytwarzania, chemia analityczna, zagadnienia BHP. Również dziedziny pokrewne; dokumenty obejmujące tematycznie kilka dziedzin (prosimy pytać).

Teksty techniczno-biznesowe:

Przykładowe rodzaje dokumentów: Prospekty firmowe/produktowe, foldery/broszury dystrybucyjne do produktów, katalogi, raporty biznesowe, prezentacje produktowe w różnych technologiach, inne (prosimy pytać).

Tłumaczenie ilustracji

Ilustracje techniczne:

Rodzaje obrazów: Schematy instalacyjne i montażowe, rozmaite diagramy przepływowe i wykresy (charakterystyki, przebiegi, etc.), fotografie poglądowe z opisami, slajdy cyfrowe na potrzeby prezentacji; niektóre inne rodzaje ilustracji.

Format obrazów: Cyfrowe grafiki rastrowe (~bitmapy), cyfrowe rysunki wektorowe, ilustracje drukowane.

Tłumaczenie i edycja wykonywane są z optymalizacją percepcji treści (nacisk na detale istotne znaczeniowo).

Dokumenty w pełni gotowe

Charakterystyka:

W pełni gotowy dokument, tj. ilustrowany tekst, ułożony na stronach oraz sformatowany dokładnie na wzór dokumentu pierwotnego. Dokument będzie zawierać tabele (należyta konstrukcja), ramki, dane numeryczne i wszelkie elementy graficzne jak w dokumencie producenta.
Wynikowe dokumenty przechodzą korekty językowe, aby zapewnić pełną zrozumiałość i prawidłowość treści oraz uszanować Państwa odbiorców. Format wyjściowy: MS WORD(r) DOC albo inny popularny.

Przepisywanie dokumentów

Oferujemy również usługę precyzyjnej transkrypcji plików dźwiękowych do postaci tekstowej.