Logo

SPECJALISTYCZNE TŁUMACZENIA JĘZYKOWE
TECHNICZNE + FOLDEROWE

ANGIELSKI — POLSKI — NIEMIECKI

a-z
Kontakt - zlecenia
nr: 22-839-76-78
W ofercie:
Możliwości
Usługi:
Regulamin
O przedsiębiorstwie:
Podstawowe dane
Kontakt:
Do wyceny
Tło

Tłumaczenie tekstu

Teksty techniczne:

Rodzaje dokumentów: Instrukcje obsługi, instrukcje instalacji, instrukcje montażu, instrukcje konfigurowania, instrukcje serwisowe, arkusze danych technicznych, dokumentacje procesów technologicznych, dane techniczne, karty katalogowe produktów, prospekty (tj. foldery), katalogi produktów, druki ulotne, lokalizowanie oprogramowania maszyn, ogólne opisy techniczne, fachowe artykuły prasowe, dokumenty w HTML. (Ponadto inne dokumenty zbliżone tematycznie.)

Oferowane dziedziny: Klimatyzacja, chłodnictwo, ogrzewnictwo, tworzywa termoplastyczne i technologia ich wytwarzania, chemia analityczna, systemy wspomagania i automatyzacji niewykluczającej, zagadnienia BHP. Ponadto, niektóre dziedziny pokrewne; dokumenty obejmujące rówocześnie kilka dziedzin (tzw. dokumenty interdyscyplinarne).

Teksty techniczno-biznesowe:

Przykładowe rodzaje dokumentów: Prospekty firmowe/produktowe, foldery/broszury dystrybucyjne do produktów, katalogi, raporty biznesowe, prezentacje produktowe w różnych technologiach, inne (prosimy pytać).

Tłumaczenie ilustracji

Ilustracje:

Rodzaje obrazów: Schematy instalacyjne i montażowe, róznorakie diagramy przepływowe i wykresy (charakterystyki, przebiegi, etc.), fotografie poglądowe z opisami, slajdy cyfrowe na potrzeby prezentacji; inne rodzaje ilustracji.

Format obrazów: Cyfrowe grafiki rastrowe (~bitmapy), cyfrowe rysunki wektorowe, ilustracje drukowane.

Tłumaczenie i edycja wykonywane są z optymalizacją percepcji treści (nacisk na detale istotne znaczeniowo).

Dokumenty zupełnie gotowe

Charakterystyka:

W pełni gotowy dokument, tj. ilustrowany tekst, ułożony na stronach oraz sformatowany dokładnie na wzór dokumentu pierwotnego. Dokument będzie zawierać tabele (należyta konstrukcja), ramki, dane numeryczne i wszelkie elementy graficzne jak w dokumencie pierwotnym.
Wynikowe dokumenty przechodzą korekty językowe, aby zapewnić pełną zrozumiałość i prawidłowość treści oraz uszanować Państwa odbiorców. Te korekty są wykonywane od lat, więc nie są drogie. Format wyjściowy: MS WORD(r) DOC albo inny popularny.

Przepisywanie dokumentów

Oferujemy również usługę precyzyjnej transkrypcji plików audio do postaci tekstowej.